ANBI

Stichting 010010 is er voor jong en oud(ers)

ANBI-status


Naam

Stichting 010010

RSIN
856827885

Contactgegevens
Stichting 010010
Stationsplein 45, 4.004
3031 AK Rotterdam
stichting@010010.nl
NL64INGB0007301901

Statutair doel
De stichting heeft als doelstelling om computerwetenschap bij jongeren te stimuleren. Die kennis van computers kunnen jongeren vervolgens gebruiken voor talloze innovaties, waaronder gebieden die te maken hebben met robots, games en websites, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Voorzitter De heer J.S. Klein
Secretaris-penningmeester Mevrouw D. Jacobs
Vice-voorzitter De heer A. Safak
Algemeen Bestuurslid Mevrouw B. van den Bosch


Allen hebben alleen recht op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Downloads
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Beleidsplan

CBF
Erkenningspaspoort