• KLAAR VOOR
    DE TOEKOMST
  • KLAAR VOOR
    DE TOEKOMST

van 0 naar 10

Plezier voorop

Wij geloven in het kinderen spelenderwijs aanleren van digitale vaardigheden. Dit doen we met leuke projecten, zoals het maken van robots.

Nieuwe generaties

Stichting 010010 richt zich op de jeugd. Zij zijn onze toekomst. We betrekken ouders, scholen, overheden, bedrijven en andere organisaties.

Verschil maken

Alleen samen kunnen we het verschil maken. Omdat wij niet gelieerd zijn aan scholen en bedrijven kan 010010 snel stappen zetten.

Zonder winstoogmerk

Alles wat wij doen, is bedoeld om de samenleving positief te veranderen. Als stichting hebben we geen winstoogmerk.

Meer bereiken

Onze plannen stellen we beschikbaar en over de resultaten leggen we als vanzelfsprekend verantwoording af.

Meetbaar

Onze zaakjes op orde. De stichting beschikt over een CBF- en ANBI-keurmerk.

Hoe het allemaal begon

Ons officiële verhaal begint in 2016. Eerst met het schrijven van de plannen, later met het tekenen van de notariële akte. Stichting 010010 is dan een feit. Maar wat ging hieraan vooraf?

Uit onze ervaringen met lesgegeven aan kinderen blijkt dat veel talent verloren gaat door een onderwijssysteem dat nog stamt uit de tijd van de vorige, derde industriële revolutie. Dit terwijl de digitale revolutie in alle hevigheid om ons heen losbarst.

Computeralgoritmes, robots, games, webapplicaties en 3D-toepassingen zullen onze samenleving alsmaar sneller gaan veranderen. Wij zien dat huidige en volgende generaties hierop niet tot nauwelijks worden voorbereid. Daar maken wij ons zorgen om.

Video

"Mijn robot wordt fantastisch!" - Selina 9 jaar